Nebuta Warasse Museum

เดือนสิงหาคมของทุกปี หลายเมืองในจังหวัดอาโอโมริ จะมีงานเฉลิมฉลองแห่ขบวนโคมเนบุตะ ซึ่งประดิษฐ์ด้วยโครงลวดปิดกระดาษระบายสีเป็นเรื่องราวจากตำนานนักรบผู้กล้า…

Read more