ISSUE 08: AUG-SEP 2013

หอบลูกลุยดำนาที่สนามบินสุโขทัย…ปั่นจักรยานเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย…ไปดูชาวคลองลาดชะโด จังหวัดอยุธยา แห่เทียนพรรษาทางน้ำอย่างงดงามไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลก… ก่อนกลับแวะเยี่ยมลุงตัน พาเที่ยวดินแดนแห่งความสมดุลที่ตันแลนด์