ISSUE 12: NOV 2015

หอบลูกตามหาโลมาผู้น่ารักที่ขนอม จังหวัดสุราษฏ์ธานี… เกาะครีบโลมาว่ายน้ำเล่นที่จันทบุรี… ตามแม่นกไปเที่ยวสุดประจิมที่ริมเมย มีเรื่องเล่ารายทางสนุกมายมาย… ส่วนครอบครัวแม่เอ๋ยน้าเมฆและไทแทนจะพาไปชมทะเลหมอกที่เขาค้อ ดินแดนโอโซนบริสุทธิ์… แล้วไปตามหา Dolphin Encounter กับดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์