ISSUE20 Aug-Sep 2016

หอบลูกเที่ยวและเรียนรู้นอกห้องเรียนเมืองอาโอโมริ เมืองแอปเปิ้ลแห่งญี่ปุ่น..ชมสวนแอปเปิ้ล Hirosaki Apple Park..ดูการทำพายแอปเปิ้ล..ชมศิลปะรูปก็อตซิลล่าบนนาข้าว..เรียนดนตรีดีดชามิเซ็งตีกลองไทโกะ..เยือน บ้านเต่า เว้าอีสานที่ขอนแก่น..ฝรั่ง จีน ไทย วัฒนธรรมร่วมสมัยในพัทยา