Sannai Maruyama

Sannai Maruyama แหล่งโบราณยุคโจมงในเมืองอาโอโมริ ทางการได้บูรณะให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านอารยธรรม สร้างพิพิธภัณฑ์ให้ศึกษาวิถีชีวิตคนในยุคโจมง…

Read more