สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ

พิพิธภัณฑ์ทันตกรรมแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบกับประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง 6 โซน ตั้งแต่ทันตกรรมยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย จัดแสดงสมุนไพรที่ใช้ในงานทันตกรรม การใส่ฟันเทียมทำจากกะลามะพร้าว ประวัติความเป็นมาของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำลองสิ่งของเครื่องใช้ขณะออกปฏิบัติงานด้วยรูปแบบวีดีทัศน์ 3 มิติ แล้วไปเรียนรู้เรื่องราวในช่องปากตั้งแต่เด็กจนถึงวัยสูงอายุ พร้อมทั้งสนุกสนานกับความสัมพันธ์ของฟันและระบบต่างๆ ในร่างกายผ่านหุ่นจำลองแอนิเมชั่น เรื่องใกล้ตัวที่เด็กๆ ควรรู้

สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ

ที่ตั้ง

สิรินธรทันตพิพิธ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.โยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2200-7653
เปิดบริการ ทุกวัน 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ฟรี
www.dt.mahidol.ac.th