The Science of the Human Body

ระบบร่างกายเป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจยาก Advanced Exhibits พิพิธภัณฑ์หมุนเวียนซึ่งเดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกา จึงได้จัดนิทรรศการร่างกายมนุษย์ภายใต้ชื่อ Grossology, The (Impolite) Science of the Human Body ขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงการทำงานของระบบอวัยวะภายในร่างกายอย่างง่ายผ่าน ตับ ไต ไส้ พุงขนาดยักษ์ โดยสมมติว่าตัวเราเป็นอาหาร เริ่มเดินทางจากประตูรูปปาก ผ่านหลอดอาหาร สไลเดอร์ลงสู่กระเพาะอาหารแวะเรียนรู้ระบบการย่อยว่าทำไมเราต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน แล้วผจญภัยสุดมันเส้นทางคดเคี้ยวในลำไส้เล็กส่วนที่ยาวที่สุดของระบบทางเดินอาหาร ทะลุต่อไปยังลำไส้ใหญ่อวัยวะที่ช่วยดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก่อนจะหลุดออกมาเป็นอุนจิก้อนโต ช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องยากได้โดยไม่ต้องท่องจำให้ปวดหัว

ที่มา: www.grossologytour.com