Aquaventure Water Park

Aquaventure Water Park ประเทศดูไบ สวนน้ำที่มีสไลเดอร์หวาดเสียวติด 1 ใน 10 ของโลก ลื่นสไลเดอร์ลอดอุโมงค์ชมฝูงฉลามใต้ทะเลสาบ ว่ายน้ำเกาะครีบหลังโลมาสุดมัน…

Read more