SeatGuru ขึ้นเครื่องบินเลือกที่นั่งตรงไหนดี

ม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลเราก็อยากหาที่นั่งสงบๆ บนเครื่องบินให้สบายใจ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าที่นั่งตรงไหนดีเว็บไซต์ SeatGuru มีคำตอบ…

Read more