Primo หุ่นยนต์ไม้ฝึกเขียนโปรแกรม

Primo หุ่นยนต์ไม้ฝึกเขียนโปรแกรม ชุดของเล่นเสริมพัฒนาการนำพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์มาปรับวิธีเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัย 4-7 ขวบ…

Read more