Hotate Goya ตกหอยเชลล์ตัวโตๆ

อาโอโมริเป็นเมืองท่าซึ่งขึ้นชื่อว่าอาหารทะเลสด โดยเฉพาะหอยเชลล์หรือ Scallop นี่ตัวโตมากๆ เราก็เลยมาลองประสบการณ์ตกหอยครั้งแรกในชีวิตที่ร้าน ‘โฮตาเตะ โกยะ’…

Read more