Hirosaki Apple Park

Hirosaki Apple Park พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดอาโอโมริให้ผลผลิตแอปเปิ้ลมากถึง 1 ใน 4 ของจำนวนแอปเปิ้ลทั้งประเทศ ไม่ว่าจะสัญจรทางไหนก็มีโอกาสได้ชม Apple Road…

Read more