HappyMap รู้เหตุด่วนเหตุร้ายก่อนใคร

แอปพลิเคชันเดียวที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแจ้งเตือนเหตุด่วนเหตุร้ายตามสถานที่หรือเส้นทางที่ผู้ใช้ปักหมุดไว้หากมีเหตุอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุ…

Read more