หอบลูกจูงหมาเที่ยว…เชียงคาน

พูดถึง ‘เมืองเชียงคาน’ เราจะนึกถึงเมืองเล็กๆ ที่ผู้คนยังใช้ชีวิตอย่างช้าๆ ไม่รีบเร่ง สงบเงียบและเรียบง่าย มองเห็นบ้านเก่าๆ ที่ปลูกติดกันริมฝั่งแม่น้ำโขง…

Read more