เกมเที่ยวไร่ นอนฟาร์ม ตามรอยศิลป์ที่เจียงฮาย

พบกับเกม Kids Zone ในนิตยสาร Travel with Kids ทุกๆ เดือน

เกมประจำฉบับที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 คลิกเพื่ออ่านนิตยสาร

Print ไฟล์ PDF ออกมาเพื่อเล่น คลิกที่นี่
*แนะนำ Print บนกระดาษขนาด A3 ถ้าเลือกกระดาษ A4 ให้เลือก Scale to fit paper size