เที่ยวสุโขทัย ทัวร์รถคอกหมู ดูวิถีไทยในกงไกรลาศ

เที่ยวสุโขทัย ทัวร์รถคอกหมู ดูวิถีไทยในกงไกรลาศ แวะโรงงานขนมผิง ชิมขนมผิงเตาถ่านป้าติ๋ม ไปดูโรงงานน้ำปลาน้านวล ปิดทริปพาลูกสักการะหลวงพ่อโต…

Read more

สร้างงานศิลป์ ปั้นดินสังคโลก

ศิลปะสำหรับเด็กวัยประถม นอกจากการวาดภาพระบายสีแล้ว ก็เห็นจะเป็นงานปั้นนี่ล่ะที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ในคราวเดียวกัน…

Read more