โรงเรียนนาเกลือ (ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ)

เด็กๆ รู้ว่าน้ำทะเลนำมาทำเกลือได้ แต่เขามีขั้นตอนการทำอย่างไรล่ะ ชวนกันไปเที่ยวเส้นทางสายเกลือพร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการทำนาเกลือจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ปรุงอาหาร…

Read more

บรูด้า…นักอ้าผู้น่ารัก

บรูด้า…นักอ้าผู้น่ารัก หอบลูกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องเรือออกตามหาวาฬบรูด้าในอ่าวตัว ก. กับ Wild Encounter Thailand เป็นทริปที่ทุกคนในครอบครัวตื่นเต้น…

Read more

ป่าชายเลนคลองโคลน สมุทรสงคราม

หอบลูกเที่ยวป่าชายเลน นั่งเรือไปเลี้ยงกล้วยเจ้าลิงแสมริมป่าโกงกาง ลุยโคลนครึ่งแข้งไปปักกล้าไม้เพื่อให้โตเป็นป่าใหญ่ในวันหน้า ชวนกันถีบกระดานไปตามขี้เลนงมหาหอยแครง…

Read more