โครงการดีๆ ฟรีๆ ก็มีในโลก…ครอบครัวหนังสือ รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ ‘ครอบครัวหนังสือ’ เป็นโครงการหนึ่งในโครงการพื้นฐานประชาชนของศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิวิชาหนังสือ ดังแนวคิดที่ว่า ให้เรื่องหนังสือเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิต เป็นความรู้ง่ายๆ สัมผัสจับต้องได้ ค้นหาคำตอบได้ ฝึกฝนได้ และลงมือทำเองได้ในเวลาอันสั้น

เนื้อหาการอบรมของโครงการนี้ เด็กๆ และพ่อแม่จะได้รู้จักหนังสือพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น รู้จักกระบวนการทำหนังสือ ตั้งแต่หนังสือเล่มยักษ์ จนถึงหนังสือจิ๋ว การเข้าเล่มหนังสือ รวมไปถึงการทำภาพประกอบด้วยวิธีต่างๆ เด็กๆ จะได้ประกอบและทำหนังสือเอง และนำเรื่องเล่าหรือนิทานที่แต่งขึ้นเองมาสร้างรูปแบบเป็นหนังสือของตน และส่งไปสู่ขั้นตอนการจัดพิมพ์แบบหนังสือจริงทุกประการ จนสำเร็จเป็นรูปเล่ม และได้หนังสือของตัวเองเป็นที่ระลึกกลับบ้าน

ระยะเวลาอบรม 3 ครั้ง ผู้สมัครจะต้องมาครบทั้ง 3 ครั้ง การอบรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มวันเสาร์: วันเสาร์ที่ 16 และ 23 มกราคม และครั้งสุดท้ายวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มวันอาทิตย์: วันอาทิตย์ที่ 17 และ 24 มกราคม และครั้งสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 13.00น.-16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนิน

โครงการนี้รับเพียง 25 ครอบครัวที่มีลูกอายุ 7-9 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองจะต้องมาร่วมเรียนกับลูกด้วยทุกครั้ง และโปรดระบุในใบสมัครด้วยว่าจะเข้ากลุ่มใด 1. กลุ่มวันเสาร์ 2. กลุ่มวันอาทิตย์ ผู้สนใจสมัคร กรุณาเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์และเจตจำนงที่จะร่วมโครงการ พร้อมเรียงความหัวข้อ ‘หนังสือ’ จ่าหน้าซองส่งถึง ‘โครงการครอบครัวหนังสือ’ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 7 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด ธนบุรี 10700

ติดต่อ

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
คุณอารียา สุภาพ และคุณณัฐเดช ปราการสมุทร
โทรศัพท์ 0-2422-8824
www.facebook.com/ครอบครัวหนังสือ