มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง รู้จักเพื่อนบ้านและรู้จักโลกผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์สนุกสนานยิ่งขึ้น ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร เพลิน (Play+Learn) ไปกับ ‘เรียงความประเทศไทย’ ทั้งหมด 17 ห้อง ร่วมกันค้นหารากเหง้าความเป็นไทยถึงแก่นแท้ตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ สยามประเทศ จวบจนปัจจุบัน นิทรรศการหมุนเวียนที่จะสลับสับเปลี่ยนไปตามหัวข้อต่างๆ นิทรรศการพิเศษ ค้นหาแรงบันดาลใจจากความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดให้ค้นหาความรู้อีกด้วย มาที่นี่รับรองว่าจะลบภาพพิพิธภัณฑ์คร่ำครึไปหมดสิ้น

มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม

ที่ตั้ง

 มิวเซียมสยาม
ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.
โทรศัพท์ 0-2225-2777
เปิดบริการ ทุกวัน 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันจันทร์
ค่าเข้าชม เยาวชนไทยและต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนสูงต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ไม่เสียค่าเข้าชม
นักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป 50 บาท
ผู้ใหญ่ คนไทย 100 บาท ชาวต่างชาติ 300 บาท
www.museumsiam.org