LEGO More to Math เรียนคณิตสนุกกับตัวต่อเลโก้

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อน พอเรียนไม่เข้าใจ เด็กบางคนเบื่อ บางคนถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียน แต่ถ้ามีการหยิบสิ่งของที่เด็กๆ ชอบมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนล่ะ Birchfield School โรงเรียนประถมในเมืองอัลไบรตัน ประเทศอังกฤษได้นำเลโก้ของเล่นสุดโปรดของเด็กๆ มาเป็นอุปกรณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ หุ่นแม็กซ์และมีอาจะคอยตั้งโจทย์ให้เด็กๆ ช่วยกันแก้ปัญหาตั้งแต่บวกลบง่ายๆ ไปจนถึงโจทย์ยาก โดย 1 ปุ่มเลโก้จะมีค่าเท่ากับ 1 แต้ม ทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนมากขึ้น เชื่อมต่อจินตนาการกับการคิดวิเคราะห์ในโจทย์พีชคณิต ทีนี้คุณครูให้โจทย์มาเยอะแค่ไหนเด็กๆ ก็พร้อมลุย

ที่มา www.theguardian.com