เกมเที่ยวหอศิลป์กับศิลปินน้อย

พบกับเกม Kids Zone ในนิตยสาร Travel with Kids ทุกๆ เดือน

เกมประจำฉบับที่ 03 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2555 คลิกเพื่ออ่านนิตยสาร

Print ไฟล์ PDF ออกมาเพื่อเล่น คลิกที่นี่
*แนะนำ Print บนกระดาษขนาด A3 ถ้าเลือกกระดาษ A4 ให้เลือก Scale to fit paper size