เที่ยวชัยภูมิ เนื้อทรายเฟี้ยว…ภูเขียวปี๋

เที่ยวชัยภูมิ เนื้อทรายเฟี้ยว…ภูเขียวปี๋ ส่องสัตว์ในทุ่งกะมัง แอบดูนกนานาชนิด ใกล้ชิดธรรมชาติทุกย่างก้าว ชวนกันไปสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ…

Read more