แหล่งทัศนศึกษาที่ครูควรพานักเรียนไป : คุณครูครับ ผมไม่อยากไปสวนสัตว์แล้วครับ

คุณครูครับ ผมไม่อยากไปสวนสัตว์แล้วครับ ตั้งแต่อนุบาลจนป.6 โรงเรียนพาไปสวนสัตว์มา 5-6 ครั้งแล้ว

เด็กๆ เขาไม่กล้าพูดกับคุณครูดังๆ อย่างนี้หรอกค่ะ แต่เชื่อว่าในใจของเขา (และผู้ปกครอง) คงอยากให้โรงเรียนพาไปทัศนศึกษาที่อื่นบ้าง เพื่อจะได้ความรู้รอบตัวในสาขาอื่นทั่วถึงกัน แหล่งทัศนศึกษาในกรุงเทพและใกล้กรุงที่ใช้เวลาเดินทางไม่นานมีน่าสนใจอยู่หลายที่ พร้อมให้คุณครูนำเสนออาจารย์ใหญ่สำหรับโครงการในเทอมต่อไปแล้วค่ะ

มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง รู้จักเพื่อนบ้านและรู้จักโลกผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์สนุกสนานยิ่งขึ้น ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร เพลิน (Play+Learn) ไปกับ ‘เรียงความประเทศไทย’ ทั้งหมด 17 ห้อง ร่วมกันค้นหารากเหง้าความเป็นไทยถึงแก่นแท้ตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ สยามประเทศ จวบจนปัจจุบัน นิทรรศการหมุนเวียนที่จะสลับสับเปลี่ยนไปตามหัวข้อต่างๆ นิทรรศการพิเศษ ค้นหาแรงบันดาลใจจากความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดให้ค้นหาความรู้อีกด้วย มาที่นี่รับรองว่าจะลบภาพพิพิธภัณฑ์คร่ำครึไปหมดสิ้น

ติดต่อ

ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.
โทรศัพท์ 0-2225-2777
เปิดบริการ ทุกวัน 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันจันทร์
ค่าเข้าชม เยาวชนไทยและต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนสูงต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ไม่เสียค่าเข้าชม
นักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป 50 บาท
ผู้ใหญ่ คนไทย 100 บาท ชาวต่างชาติ 300 บาท
www.museumsiam.org

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

แหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาที่จะพาเด็กๆ ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ผ่านนิทรรศการแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของโลก วัฏจักรของหิน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตื่นตาไปกับห้องฉายภาพยนตร์จอโค้ง 180 องศา แล้วเข้าไปผจญภัยในสวนดึกดำบรรพ์ เผชิญหน้ากับ ‘สยามโมโทรันนัส อีสานเอนซิส’ ไดโนเสาร์เทอโรพอดขนาดเท่าจริงยืนแยกเขี้ยว ขยับแขนขาและส่งเสียงคำราม พร้อมชมสภาพแวดล้อมจำลองมหายุคต่างๆ ว่าแตกต่างกันอย่างไร แล้วไปศึกษาทรัพยากรธรณีและการใช้ประโยชน์จากธรณีวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อน ถนน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ไว้

ติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2902-7661
เปิดบริการ ทุกวัน 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันจันทร์
ค่าเข้าชม เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท
www.dmr.go.th

ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล

ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ในรูปแบบนิทรรศการสร้างสรรค์ที่จะปลูกฝังแนวคิดให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ T of Life บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การกำเนิดชา วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตชา เหตุผลของการเลือกชาออร์แกนิกปลอดสารพิษ ส่วนที่ 2 นำเสนอการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ประโยชน์ของน้ำ การนำขยะมาใช้ใหม่เช่นกล่องนมทำเป็นหลังคาและโต๊ะเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษสอนเด็กๆ ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ รับรองว่าเด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแน่นอน

ติดต่อ

ตันแลนด์ ดินแดนแห่งควมสมดุล
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3 อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-2762-9999
เปิดบริการ ทุกวัน 10.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์
www.facebook.com/tanland.ichitan

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พาเด็กๆ มาตามรอยพ่อ เรียนวิชาของแผ่นดินที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงเรื่องราวทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถจับต้องและเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์อนิเมชั่น เกมอินเตอร์แอคทีฟ หุ่นจำลอง ของเล่นจากภูมิปัญญาไทย รวมถึงการย่อแนวความคิดโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการหลวงศูนย์พัฒนาการศึกษามาจัดแสดง ส่วนด้านนอกพิพิธภัณฑ์จัดฐานปฏิบัติงานจริงในหลักสูตร ‘วิถีพ่อ วิธีพอเพียง’ ‘ตามรอยเท้าพ่อกษัตริย์เกษตร’ หรือ ‘หลักการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ แต่ละฐานมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างเพาะเห็ดตะกร้า เลี้ยงหมูหลุม ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ เรียนรู้ชีวิตพอเพียงเป็นรากฐานของการใช้ชีวิต

ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
เปิดบริการ ทุกวัน 9.00-15.30 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 80 บาท
www.wisdomking.or.th

สิรินธรทันตพิพิธ

พิพิธภัณฑ์ทันตกรรมแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบกับประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง 6 โซน ตั้งแต่ทันตกรรมยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย จัดแสดงสมุนไพรที่ใช้ในงานทันตกรรม การใส่ฟันเทียมทำจากกะลามะพร้าว ประวัติความเป็นมาของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำลองสิ่งของเครื่องใช้ขณะออกปฏิบัติงานด้วยรูปแบบวีดีทัศน์ 3 มิติ แล้วไปเรียนรู้เรื่องราวในช่องปากตั้งแต่เด็กจนถึงวัยสูงอายุ พร้อมทั้งสนุกสนานกับความสัมพันธ์ของฟันและระบบต่างๆ ในร่างกายผ่านหุ่นจำลองอนิเมชั่น เรื่องใกล้ตัวที่เด็กๆ ควรรู้

ติดต่อ

สิรินธรทันตพิพิธ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.โยธี เขตราชเทวี กทม.
โทรศัพท์ 0-2200-7653
เปิดบริการ ทุกวัน 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ฟรี
www.dt.mahidol.ac.th

โรงเรียนนาเกลือ(ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ)

เด็กๆ รู้ว่าน้ำทะเลนำมาทำเกลือได้ แต่เขามีขั้นตอนการทำอย่างไรล่ะ ชวนกันไปเที่ยวเส้นทางสายเกลือพร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการทำนาเกลือจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ปรุงอาหารที่โรงเรียนนาเกลือ สมุทรสาคร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำนาเกลืออาชีพเก่าแก่ของชาวสมุทรสาคร ภายในโรงเรียนได้จำลองรูปแบบการทำนาเกลือให้เห็นทุกขั้นตอน แสดงเครื่องไม้เครื่องมือ ตัวอย่างเกลือ พร้อมทั้งป้ายเกร็ดความรู้ แล้วออกไปลงมือปฏิบัติจริง ทดลองใช้อุปกรณ์ทำนาเกลือหรือแม้แต่ขับรถบดพื้นนาเพื่อเตรียมปรับหน้าดิน

ติดต่อ

โรงเรียนนาเกลือ (ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ)
ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร
โทรศัพท์ 08-6524-1021 คุณเลอพงษ์ จั่นทอง
เปิดทำการทุกวัน 8.00-17.00 น.
อัตราค่าเข้าชม ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ

ไปเที่ยวทะเลทีไรเด็กๆ มักจะเก็บเปลือกหอยมาถามอยู่บ่อยๆ ว่า นี่หอยอะไรคะแล้วมันมาจากไหน หลายครั้งเราก็ตอบไม่ได้จึงต้องพาเขาไปดูให้รู้ที่พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ สถานที่จัดแสดงเปลือกหอยสวยงามหาชมได้ยาก รวบรวมเปลือกหอยมากกว่า 624 ชนิด ราว 10,000 ตัว ชั้นแรกจัดแสดงเปลือกหอยขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากอย่าง หอยมือเสือยักษ์ หอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชั้นสองจัดแสดงเปลือกหอยสวยงามและกลุ่มหมึก น่าสนใจตรงโครงสร้างเปลือกหมึกที่รู้จักกันในนามหอยงวงช้างได้นำมาเป็นต้นกำเนิดของเรือดำน้ำในปัจจุบัน และชั้นสุดท้ายเป็นส่วนของเปลือกหอยทะเลน้ำลึก เปลือกหอยหายาก กลุ่มหอยนักล่ารวมถึงจำพวกหอยทากบก เด็กๆ จะได้เรียนร้ ดูความมหศัจรรย์ของสิ่งมีชีวิต ที่เป็นดั่งอัญมณีแห่งท้องทะเล แถมได้ความรู้วิชาเรียนอื่นๆ กลับไปด้วย อย่างเรื่องฟอสซิลในวิชาวิทยาศาสตร์ ไอเดียการสร้างผลงานจากสีสัน ลวดลายและรูปทรงในวิชาศิลปะ คุ้มค่าจริงๆ

ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ
1043, 1043/1 ซ.สีลม 23 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2234-0291, 08-1000-0054
เปิดบริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 10.00-18.30 น.
อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท เด็ก 1-4 ขวบ ฟรี
www.bkkseashellmuseum.co.th

Siam Green Sky

สยาม กรีน สกาย เป็นสวนผักลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรสำหรับเด็ก เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ‘แปลงเกษตรก้าวหนา้ ’ จัด แสดงนวัตกรรมการเพาะปลูกด้วยระบบแสงอาทิตย์ มีทั้งพันธุ์ไม้สวยงาม พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัวข้าวไร่  ‘แปลงพืชนานาพันธุ์’ เพาะปลูกพืชนานาชาติ สวนสวยเมนูเด็ดที่นำไปเป็นแนวทางเพาะปลูกได้เองที่บ้าน และ ‘แปลงสวนสวยปลูกง่าย’ เป็นพืชพรรณจำพวกที่ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คชอปและตลาดนัดสีเขียวสัปดาห์ที่สามทุกเดือน ไม่อนุญาตให้เข้าชมพื้นที่จัดแสดงโดยไม่ได้นัดหมาย ผู้ที่สนใจเข้าชมจึงต้องแจ้งชื่อ ข้อมูลติดต่อและลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อให้มีผู้นำชม

ติดต่อ

Siam Green Sky
(Urban Agriculture Learning Center)
ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์ วัน ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ 09-9001-8514
เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันพุธและวันเสาร์ 10.00-18.00 น.
แบ่งรอบการเยี่ยมชมเป็น 3 รอบ รอบแรก 10.30-11.30 น.
รอบสอง 14.30-15.30 น.และรอบสุดท้าย 16.30-17.30 น.
อัตราค่าเข้าชม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
www.facebook.com/siamgreensky